ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ โรงเรียนบ้านห้วยยางจะจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ในวันที่  1 กรกฎาคม  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยยาง  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  เวลา  09.00 น.  โดยม ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 01:02 โดย โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนบ้านห้วยยาง  ต.ห้วยไร่  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2557  ว ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 23:50 โดย Prapatsorn Kenprom
 • เข้าร่วมโครงการภาษาสู่อาเซียน โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  16 คน เข้าร่วมโครงการภาษาสู่อาเซียนของนักเรียน  ณ  โรงเร ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2556 22:15 โดย Prapatsorn Kenprom
 • ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านห้วยยาง  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2556  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง วันที่  23 พฤษภาคม  2556 ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2556 22:09 โดย Prapatsorn Kenprom
 • เปิดภาคเรียน 1/2556 โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556 ในวันที่  14  พฤษภาคม  2556
  ส่ง 5 พ.ค. 2556 20:29 โดย Prapatsorn Kenprom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรม  ทำพิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย  1  กรกฎาคม  2559  ณ  สนามโรงเรียนบ้านห้วยยาง
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 01:38 โดย โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ทดลองส่องกล้องจุลทรรศน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านห้วยยาง  จัดการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ เรื่องเซลล์พืช  โดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ 
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 00:57 โดย โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ธกส.คอนสวรรค์ช่วยทาสีรั้วโรงเรียน เจ้าหน้าที่  ธกส.คอนสวรรค์  ร่วมกับ  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านห้วยยางร่วมมือกันทาสีรั้วโรงเรียน
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 23:46 โดย Prapatsorn Kenprom
 • ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจกอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1    ป ...
  ส่ง 5 พ.ค. 2556 20:22 โดย Prapatsorn Kenprom
 • กิจกรรมของนักเีรียน
  ส่ง 9 พ.ค. 2555 01:43 โดย จิรวรรณ์ กาญจนสุปัญญา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา